Tietoturvaselvitys

Tarkoitus

Questback käsittelee henkilötietoja ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat objektiivisesti perusteltuja palveluiden tarjoamisessa asiakkaille. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (annettu 24. päivänä lokakuuta 1995; henkilötietodirektiivi) henkilötietosuojaa koskevia määräyksiä. Questback toimii sekä henkilötietojen käsittelijänä että rekisterinpitäjänä henkilötietodirektiivissä määritellyllä tavalla. Questback noudattaa sekä henkilötietodirektiiviä että henkilötietodirektiivin nojalla annettuja paikallisia säännöksiä ja määräyksiä. Tästä johtuen Questback käsittelee kaiken asiakkaitaan koskevan tiedon EU-/ETA-alueella.

Kaikki se tieto, jonka asiakkaat keräävät Questbackin kyselyitä, paneeleita tai yhteisöjä käyttämällä, tallennetaan yksinomaan EU:ssa (nykyisellään Saksan Bremenissä ja Frankfurtissa) sijaitseviin turvallisiin palvelinympäristöihin. Questbackin ja sen käyttämän palvelinympäristön palveluntarjoajan välinen tietojenkäsittelysopimus varmistaa sen, ettei tietoja käsitellä tietoturvaselvityksen vastaisesti.

Tietojen kerääminen ja käyttö

Tietojen kerääminen Questbackin tarjoaman alustan kautta kattaa asiakasta koskevien tietojen keräämisen sekä kyselyjen osallistujilta, paneelien jäseniltä ja yhteisöjen jäseniltä saadut tiedot, siten kuin alla tarkemmin esitetään. Kaikkia Questbackin sivustolle tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki tiedot tallennetaan turvallisesti, ja niihin on pääsy vain erikseen valtuutetulla henkilöstöllä.

Turvallisuus

Questback käyttää teknisiä ja organisatorisia varotoimia varmistaakseen asiakkaiden ja osallistujien tietoturvan. Tällaisia varotoimia ovat tietojen tallentaminen yksinomaan turvallisiin palvelinympäristöihin ETA-alueella (nykyisellään Saksassa), ISO 27K-sertifikaatin noudattaminen, sekä SSL (Secure Socket Layer) -salauksen käyttö palvelintemme ja sivustoamme käyttävien asiakkaiden työasemien välisessä tiedonsiirrossa. SSL on teknologia, jota käytetään laajasti web-palveluissa tietojen suojaamiseen internetissä. Jotta asiakkaamme voivat varmistautua siitä, että ne todella käyttävät Questbackin palveluita, olemme ottaneet käyttöön alan standardien mukaiset varmenteet yhdeltä internetin luotettavimmista varmenteen myöntäjistä.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä asioinnin sekä sivustomme ylläpidon ja kehityksen helpottamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka web-sivupalvelin tallentaa tietokoneesi kiintolevylle, ja jonka käytön kukin sivustollamme käyvä ja sivustoamme käyttävä henkilö hyväksyy.